Περί ψυχής….

Συνήθως μια άσχημη κατάσταση περιγράφεται ως δραματική, ατυχής, δυσάρεστη…Υπάρχουν και εκείνες οι συνθήκες που επικρατούν και περιγράφουν ένα δυσάρεστο γεγονός ως εκ Θεού πορευμένο ,με παιδαγωγικό χαρακτήρα, με υπόσταση πέραν των επίγειων. Είτε η κατάληξη του συμβάντος έχει θετική έκβαση είτε αρνητική, η ουσία είναι ότι έγινε για κάποιο λόγο! Ίσως αυτός ο λόγος ναΣυνεχίστε να διαβάζετε «Περί ψυχής….».